Karel van Mander, Grający w szachy (1603)

Karel van Mander, Grający w szachy (1603)


William ShakespeareBen Jonson

Na obrazie obaj gracze siedzą pochyleni nad szachownicą. Jeden z nich, prawdopodobnie Shakespeare, trzyma w prawej ręce czarnego gońca z pola b4, którym za chwilę zbije białego hetmana i da mata białemu królowi. Być może, że malarz przedstawił w postaci drugiego gracza Bena Jonsona.

Sytuacja pokazana na diagramie odpowiada pozycji namalowanej na obrazie. Tylko goniec czarny na diagramie stoi jeszcze na polu b4. Po wykonaniu ruchu czarne biją białego hetmana Gb4:c3 i dają mata.
Uwaga: położenie białych pionów jest nieprawidłowe, bo jest niemożliwe do uzyskania zgodnie z zasadami gry!