Terminy konsultacji¹ 2023/24
kier. ELEKTROTECHNIKA

Konsultacje stacjonarne

Konsultacje po każdych zajęciach planowych na UK dla studentów danej grupy w czasie przerw w zajęciach:

Konsultacje zdalne (audio-wideo)

Po uprzednim zgłoszeniu (e-mail) i dołączeniu do grupy konsultacyjnej na platformie MS Teams w terminach:

Konsultacje w trybie asynchronicznym

Kontakt na podany podczas pierwszych zajęć adres poczty elektronicznej.


¹Możliwe jest także uzgodnienie innego terminu.