Terminy konsultacji
kier. ELEKTROTECHNIKA i BUDOWNICTWO

Konsultacje audio-wideo

Konsultacje po każdych zajęciach planowych dla studentów danej grupy na platformie MS Teams.

Po uprzednim zgłoszeniu (e-mail) i uzyskaniu kodu dostępu w okresie zajęć we wtorki od godz. 20:00 do 21:00 i piątki¹ od godz. 16:30 do 17:15 na platfomie Classroom - Meet
( Instrukcja połączenia).

Konsultacje w trybie asynchronicznym

Kontakt na podany podczas pierwszych zajęć adres poczty elektronicznej.


¹Możliwe uzgodnienie innego terminu