MATERIAŁY DO POBRANIA

00 Tematyka z zakresu bezpiecznego użytkowania urządzeń elektrycznych (brak rozwinięcia tematów)  Pobierz 00 » 

01 Podstawowe terminy związane z ochroną przeciwporażeniową instalacji elektrycznych  Pobierz 01 » 

02 Wzór tabelki do zadań projektowych studentów zapisany w HTML  Pobierz 02 » 

03 Niewielki program do odtwarzania plików mp3  Pobierz 03 » 

04 Prosty kalkulator do wyznaczania poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa w dwóch wersjach językowych  Pobierz 04 » 

05 Mały edytor tekstowy wraz z kodem źródłowym utworzonym w środowisku Delphi  Pobierz 05 » 

06 Aplikacja do badań regulatorów P, PI, PD i PID w oparciu o utrzymywanie zadanego poziomu cieczy w zbiorniku. Materiał przeznaczony do ćwiczeń laboratoryjnych.  Pobierz 06 » 

07 Przykład działania programu testowego, w tym przypadku w oparciu o ocenę umiejętności w zakresie języka angielskiego.
Po rozpakowaniu w jednym katalogu powinno znaleźć się 6 plików o nazwie testap z różnymi rozszerzeniami (exe, ico, ttt, tut, tyt, tzt).
UWAGA! Każde pierwsze uruchomienie testu wymaga czasu ok. 2-3 min.
 Pobierz 07 »