wzór zapisu: &nazwa;
np. Ω - Ω
      ω - ω
αΑ   alphaβΒ   betaγΓ   gammaδΔ   delta
εΕ   epsilonηΗ   etaθΘ   thetaιΙ   iota
ζΖ   zetaκΚ   kappaλΛ   lambdaμΜ   mu
νΝ   nuξΞ   xiοΟ   omicronπΠ   pi
ρΡ   rhoτΤ   tauυΥ   upsilonφΦ   phi
σΣ   sigmaχΧ   chiψΨ   psiωΩ   omega
±   plusmn÷   divide°   deg«   laquo
»   raquo∫   int√   radic∞   infin
≡   equiv≤   le≈   asymp≥   ge
∂   part≠   ne→   rarr∑   sum
↔   harr↑   uarr↓   darr¯   macr
←   larr¹   sup1²   sup2³   sup3
¼   frac14½   frac12¾   frac34×   times
¦   brvbar©   copy®   reg§   sect
·   middot∩   cap∪   cup∏   prod
∧   and∨   or∃   exist⊗   otimes
∇   nabla∀   forall∉   notin⊕   oplus
∈   isin

Inne symbole można znaleźć w pomocy miniedytora HTML eh, który jest dostępny z programu wspomagającego redagowanie tekstów med na stronie internetowej www.purand.pl .