www.purand.pl

Prostopadłościan 5×4×3


Rys. 1

Rys. 2

Rys. 3

Rys. 4

Rys. 5

Rys. 6

Rys. 7

Rys. 8

Rys. 9

Rys. 10

Kolejne rysunki od 1 do 10 przedstawiają układanie
prostopadłościanu z 12 kamieni pentomina.
Jest to jedna z wielu różnych możliwości (3940).