VI. Właściwe zorientowanie narożników żółtych na warstwie górnejCel etapu VI

Na tym etapie przekręcana jest warstwa górna. W pierwszej kolejności trzeba znależć dwa narożniki o takim samym kolorze na ściance. Można tu wyróżnić dwa przypadki.

  1. Przypadek 1 pokazany na rysunku 1, wymaga wykonania algorytmu 8.

    Rys. 1


  2. Przypadek 2 pokazany na rysunku 2, wymaga wykonania algorytmu 8 dwa razy.

    Rys. 2


  3. Jeśli ułożenie docelowe zostało uzyskane można przejść do następnego etapu:  → Etap VII 

Algorytm 8: R B' R F F R' B R F F R R