www.purand.pl

PENTOMINO - UKŁADANKI

Figury szachowe[1][2][3][4]

SPIS - WYBÓR


  Król  

Hetman

 Wieża 

Goniec

Skoczek

Pionek

Kształty proponowane do ułożenia wraz z wybranymi przykładami rozwiązań


UWAGA
Aby zobaczyć rozwiązanie wystarczy przesunąć wskaźnik myszki na rysunek.
Do ułożenia każdego wzoru trzeba zawsze wykorzystać komplet dwunastu kamieni pentomina!Król

← SPIS

Hetman

← SPIS

Wieża

← SPIS

Goniec

← SPIS

Skoczek

← SPIS

Pionek

← SPIS

Bibliografia:

[1] Puzzles Zoo, pentomino.classy.be/besten2e.html (dost. 2019-06-06)
[2] Pentomino 2D Figures, www.pentoma.de (dost. 2019-06-06)
[3] TL PUZZLE, tlpuzzle.weebly.com/pentomino-zoo.html (dost. 2019-06-06)
[4] Pentomino Zoo, http://abarothsworld.com/Puzzles/Polyominoes/Pentomino%20Zoo.htm (dost. 2019-06-06)
[5] Kate Jones,Kadon Enterprises, Inc., Symmetrical Pentomino Pairs, http://docplayer.net/20949364-symmetrical-pentomino-pairs.html (2019-06-06)