LITERATURA

 1. Petykiewicz P., Nowoczesna instalacja elektryczna w inteligentnym budynku, Wyd. COSiW SEP, Warszawa 2001
 2. Kostro J., Elementy, urządzenia i układy automatyki, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1994.
 3. Mikulczyński T., Samsonowicz Z., Automatyzacja dyskretnych procesów produkcyjnych. Metody modelowania procesów dyskretnych i programowania PLC, WNT Warszawa 1997.
 4. Legierski T., Kasprzak J., Hajda J., Wyrwał J., Programowanie sterowników PLC,Wyd. Prac. Komp. J. Skalmierskiego, Gliwice 1998
 5. Pakiet oprogramowania First ISaGRAF ver. 3.23f (c) 1990-1998 CJ International, udostępniony przez PEP Modular Computers Poland
 6. Brock S., Muszyński R., Urbański K., Zawirski K.: Sterowniki programowalne, Wyd. Pol. Pozn., Poznań 2000
 7. Katalog Omron: Sterownik mikroprocesorowy CPM1, wyd. 1999/2000
 8. Omron: ABC programowania, wyd. 1998
 9. Pakiet oprogramowania SYSWIN, wersja 3.3, Omron Europe B.V. 1999
 10. Maksymiuk J., Pochanke Z., Obliczenia i badania diagnostyczne aparatury rozdzielczej, WNT Warszawa 2001
 11. Sozański J., Niezawodność zasilania energią elektryczną, WNT, Warszawa 1982
 12. Bobrowski D., Modele i metody matematyczne teorii niezawodności, WNT, Warszawa 1985
 13. Migdalski i in., Inżynieria niezawodności. Poradnik, ATR Bydgoszcz 1992
 14. Purczyński A., Podstawy oceny wskaźników zawodności zasilania energią elektryczną, Mat. Szkol. Tech. nt.: Jakość energii elektrycznej i jej rozliczanie, ENERGO-EKO-TECH, Poznań - Tarnowo Podgórne, luty 2008
 15. Purczyński A., Frąckowiak R., Zastosowanie metody minimalnych przekrojów do oceny zasilania, XIV Konf. Nauk. ZKwE'2009, Poznań 20-22, kwiecień 2009
 16. Purczyński A., Frąckowiak R., Kalkulator oceny zawodności zasilania energią elektryczną, XV Konf. Nauk. ZKwE'2009, Poznań 19-21, kwiecień 2010
 17. Sołowjew A.D., Analityczne metody w teorii niezawodności, WNT Warszawa 1983
 18. Sozański J., Niezawodność i jakość pracy systemu elektroenergetycznego, WNT, Warszawa 1990
 19. Paska J., Niezawodność systemów elektroenergetycznych, Ofic.Wyd.Pol.War., Warszawa 2005
 20. Marzecki J., Rozdzielcze sieci elektroenergetyczne, PWN Warszawa 2001

«