NOWOCZESNE TECHNIKI W PROJEKTOWANIU, BUDOWIE I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNYCH ORAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

OPROGRAMOWANIE PROJEKTOWANIA I BADANIA URZĄDZEŃ ORAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Zagadnienia wybrane

   1. NOWOCZESNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE
     1. Systemy instalacji w budynkach
     2. Przykład SMS (Security Management System)

   2. OPROGRAMOWANIE CAD (Computer Aided Design)
     1. Technika CAD
     2. ePLAN
     3. AutoCAD
     4. ELCAD
     5. SEE Electrical Expert
     6. Oprogramowanie dedykowane

   3. OPROGRAMOWANIE STEROWNIKÓW PLC (Programmable Logic Controllers)
     1. Języki programowania PLC
     2. Programowanie sterownika na przykładzie CPM1
     3. Przykłady: Sortowanie elementów, układ komparatora z histerezą (przetwornik A/C), dzielnik częstotliwości, testowanie lampek kontrolnych na pulpicie sterującym i in.
     4. Zadanie sprawdzające  (rozwiązanie)

   4. OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE OBLICZENIA
     1. Ocena zawodności zasilania energią elektryczną - OZZEE

   5. UZUPEŁNIENIA
     1. Wspomaganie podejmowania decyzji
     2. Uwagi o komputerowym wspomaganiu projektowania
     3. Obiektowe podejście do problemów CAD/CAM

   6. LITERATURA PRZEDMIOTU

Andrzej Purczyński