Andrzej Purczyński
www.pur.l.pl

TECHNIKI
KOMPUTEROWEGO WSPOMAGANIA PROJEKTOWANIA

 1. Wprowadzenie

  Technika - całokształt środków, procesów i metod stosowanych w celu prowadzenia określonej działalności. Technika jest pojęciem szerszym niż technologia. W literaturze amerykańskiej wyraz technologia występuje w znaczeniu techniki.

  Komputerowe wspomaganie projektowania (CAD) - projektowanie z użyciem komputera, który jest wykorzystywany na każdym etapie tworzenia projektu.

  W skład CAD wchodzi opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej w postaci grafiki dwuwymiarowej (2D), lub grafiki trójwymiarowej (3D), analizy kinematyczne, wytrzymałościowe czy termiczne, prowadzone najczęściej z wykorzystaniem MES (metody elementów skończonych), optymalizcja i wiele innych zagadnień związanych z powstawaniem projektu gotowego wyrobu.

  Poprzez bazy danych i pracę w sieci CAD umożliwia łatwy dostęp do zasobów wiedzy, bibliotek, know-how firmy, opracowań normatywnych, przepisów prawnych i dyrektyw obowiązujących w danej gałęzi przemysłu.

 2. Umiejscowienie CAD/CAE w systemach produkcji


  Systemy planowania i sterowania produkcji

  PPC (Production Planning and Control) - planowanie i sterowanie produkcją;
  SAP (System Applications and Data Processing - aplikacje systemów i przetwarzania danych);
  CAD (Computer Aided Design – komputerowe wspomaganie projektowania);
  CAE (Computer Aided Engineering – inżynierskie wspomaganie projektowania);
  CAM (Computer Aided Manufacturing – komputerowe wspomaganie wytwarzania);
  CAQ (Computer Aided Quality-Control – komputerowe wspomaganie kontroli jakości);

  Podział systemów CAD/CAE wspomagających projektowanie:

  • uniwersalne;
  • dedykowane.

  Pierwsza grupa to programy CAD/CAE opracowywane przez niezależnych producentów oprogramowania. Oprogramowanie to zawiera otwarte bazy danych urządzeń, szyn, kabli i przewodów oraz osprzętu elektrycznego. Użytkownik może uzupełniać bazę danych o nowe elementy różnych producentów.

  Druga grupa to programy dedykowane, opracowywane przez poszczególne firmy branży elektroenergetycznej. Zawierają one w bazach danych aparaty i urządzenia produkowane przez daną firmę i często nie można ich modyfikować.

  Ze względu na budowę wewnętrzną programów wspomagających projektowanie instalacji i urządzeń elektrycznych można je podzielić na:

  • jednomodułowe;
  • wielomodułowe.

  Jednomodułowe programy są to takie, które działają jako jedna niepodzielna całość, wykorzystywane zazwyczaj na jednym z etapów projektowych.

  Programy wielomodułowe są zbudowane z kilku modułów, które wykorzystuje się oddzielnie na różnych etapach projektowych. Przejście z jednego modułu do drugiego odbywa się płynnie w miarę realizacji kolejnych etapów projektowania instalacji.

  Innym rodzajem podziału oprogramowania jest sposób pracy. Z tego punktu widzenia programy dzielimy na:

  • krokowe;
  • czasu rzeczywistego.

  Programy krokowe wykorzystują projektanci korzystający z prostych narzędzi rysunkowych, którzy tworzą schematy zgodnie ze swoim doświadczeniem, a następnie poddają swój projekt obróbce wysoko specjalizowanego programu, posiadającego funkcje specyficzne dla branży.

  Drugi typ programów cały czas sprawdza pracę projektanta i koryguje błędy. Z doświadczeń projektantów oraz osób pracujących przy montażu wynika, że najwięcej pomyłek popełnianych jest podczas ręcznego wykonywania schematów montażowych. Zautomatyzowanie tego etapu projektu pozwala zaoszczędzić wiele czasu pracy projektanta przy równoczesnym zwiększeniu jakości całego projektu.

  Uniwersalne programy wspomagające projektowanie , to zazwyczaj duże systemy umożliwiające projektowanie automatyki przemysłowej i układów sterowania, jak również innych instalacji, np. pneumatycznych lub hydraulicznych. Oprogramowanie tworzą niezależne firmy informatyczne, dzięki czemu ma ono otwarte bazy danych, i przeważnie jest wyposażone w:

  • bazę symboli, zawierającą znormalizowane, gotowe symbole graficzne elementów elektrycznych i elektronicznych, a także aparatów i urządzeń, które można zmieniać, jak również tworzyć nowe, rozszerzając bazę o dodatkowe elementy;
  • bazę obiektów (aparatów, urządzeń, kabli i przewodów, a także osprzętu elektrycznego), zawierającą dane katalogowe tych urządzeń, przy czym są lub mogą to być urządzenia różnych producentów; podobnie jak bazę symboli, bazę obiektów można modyfikować;
  • funkcje automatyki – dzięki którym, na podstawie wykonanych schematów, będą tworzone m.in.: zestawienia użytych w projekcie materiałów, tablice połączeń listew zaciskowych, widoki elewacji rozdzielnic, kosztorysy oraz zawartość całej dokumentacji.

  Oprogramowanie uniwersalne wspomagające projektowanie

  AutoCAD Electrical


  Okno początkowe programu AutoCAD Electrical

  ELCAD


  Okno główne programu ELCAD

  ePLAN


  Okno początkowe programu ePLAN

  SEE Electrical Expert


  Eksplorator schematów

  Oprogramowanie dedykowane wspomagające projektowanie

  1. Instalacji i rozdzielnic nN:
   • XL PRO2 - Legrand;
   • ELCOM - Hager;
   • Pająk (Spider) - Moeller;
   • XPD - Moeller
   • Ecodial - Schneider;
   • Obl2002 - Przedsięb. Usług.-Proj. Inst. i Urz. El. EL-PRO;
   • Caneco - ALPI;
   • Simaris deSign - Siemens;
   • Pret - Przedsięb. Elektrotech. PRET
  2. Oświetlenia:
   • Litestar - OXYTECH;
   • DIALUX - DIAL;
   • Relux - RELUX INFORMATIK;
   • ESOW - ES SYSTEM;
   • Elgo - ELGO;
   • Calculux - Philips Lighting;
   • Europic - GE LIGHTING.

  «