II. Ułożenie czterech narożników na dolnej ściance białej

Przykład ustawienia narożnika niebiesko-czerwonobiałego.Cel etapu II

  1. Kostkę należy trzymać w położeniu przedstawionym na rysunku 1. Żółty element centralny na górze, a niebieski na ściance przedniej.

    Rys. 1

  2. Następnie trzeba określić położenie narożnika niebiesko-czerwonobiałego. Mogą zachodzić dwa przypadki:
  3. Tym samym sposobem należy ustawić pozostałe narożniki w warstwie dolnej.

  4. Jeśli ułożenie docelowe zostało uzyskane można przejść do następnego etapu:  → Etap III