III. Ułożenie czterech elementów krawędziowych na warstwie środkowej

Przykład postępowania przy układaniu krawędzi niebieskiej i czerwonej w warstwie środkowej.Cel etapu III

  1. Można wyróżnić trzy podstawowe przypadki:
  2. Jeśli przypadek 1 nie zachodzi, to należy znaleźć na warstwie górnej krawędź bez koloru żółtego i przekręcić ją, aż uzyska się położenie zgodne z kolorem centralnym ścianki przedniej, tylniej albo jednej ze ścianek bocznych. Teraz właśnie ta ścianka powinna być ustawiona jako przednia. Następnie należy określić czy krawędź z górnej warstwy powinna znaleźć się po prawej, czy po lewej stronie ścianki przedniej. Jeśli po prawej, to jest to przypadek 2 (rysunek 2), a jeśli po lewej, to jest to przypadek 3 (rysunek 3).
  3. Jeśli ułożenie docelowe zostało uzyskane można przejść do następnego etapu:  → Etap IV