IV. Ułożenie krawędzi żółtych na ściance górnejCel etapu IV

Na tym etapie tylko krawędzie żółte będą przekręcone na ściankę górną. Można tutaj rozpatrywać trzy przypadki.

  1. Przypadek 1 przedstawiony na rysunku 1, wymaga wykonania algorytmu 5.

    Rys. 1

  2. Przypadek 2 przedstawiony na rysunku 2, wymaga wykonania algorytmu 5 dwa razy.

    Rys. 2

  3. Przypadek 3 przedstawiony na rysunku 3, wymaga wykonania algorytmu 5 dwa razy, następnie przekręcenia U i jeszcze raz wykonania algorytmu 5.

    Rys. 3


  4. Jeśli ułożenie docelowe zostało uzyskane można przejść do następnego etapu:  → Etap V 

Algorytm 5: F R U R' U' F'