V. Ułożenie narożników żółtych na ściance górnejCel etapu V

Na tym etapie tylko narożniki żółtej warstwy są obracane na górną ściankę. Można tutaj rozpatrywać siedem przypadków.

 1. Przypadek 1 przedstawiony na rysunku 1, wymaga wykonania algorytmu 6.
  Rys. 1


 2. Przypadek 2 przedstawiony na rysunku 2, wymaga wykonania algorytmu 7.
  Rys. 2


 3. Przypadek 3 przedstawiony na rysunku 3, wymaga wykonania najpierw algorytmu 6, a następnie algorytmu 7.
  Rys. 3


 4. Przypadek 4 przedstawiony na rysunku 4, wymaga dwukrotnego wykonania algorytmu 6.
  Rys. 4


 5. Przypadek 5 przedstawiony na rysunku 5, wymaga wykonania najpierw algorytmu 7, a następnie algorytmu 6.
  Rys. 5


 6. Przypadek 6 przedstawiony na rysunku 6, wymaga wykonania najpierw algorytmu 6, następnie obrotu warstwy górnej U' i na końcu wykonania algorytmu 7.
  Rys. 6


 7. Przypadek 7 przedstawiony na rysunku 7, wymaga wykonania najpierw algorytmu 7, potem dwa razy obrotu U i na koniec jeszcze trzeba wykonać algorytm 6.
  Rys. 7


 8. Jeśli ułożenie docelowe zostało uzyskane można przejść do następnego etapu:  → Etap VI 

Algorytm 6: R' U U R U R' U R


Algorytm 7: U' R U' U' R' U' R U' R'