Zadanie 1

Oddzielanie elementów długich i krótkich

Rozdzielenie elementów długich i krótkich odbywa się przy założeniu, że element długi powoduje ustawienie wszystkich trzech czujników (rysunek 1.1). Natomiast element krótki może ustawić co najwyżej jeden czujnik.


Rys. 1.1. Rozmieszczenie czujników na taśmociągu oddzielającym elementy długie i któtkie

Lista wejść/wyjść ma postać:

000.01– sygnał z czujnika 1;

000.02– sygnał z czujnika 2:

000.03– sygnał z czujnika 3;

010.01 – steruje składowaniem elementów długich;

010.02 - steruje składowaniem elementów krótkich.


Rys. 1.2. Zapis w systemie SYSWIN programu sortowania elementów wg długości

Przykład wg. Omron: ABC programowania, 1998 ( literatura )


«